ALGEMENE VOORWAARDEN

Huisregels Eau Bleue

INHOUD EN KADER VAN DE OVEREENKOMST

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en/of elke andere overeenkomst gesloten tussen de klant en HDC bvba. Deze overeenkomst omsluit ook elke aankoop van producten en/of diensten.

2 Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.

3 De klant dient kennis te nemen van de algemene voorwaarden op de website https://www.eaubleue.be. Tijdens het aankoopproces, wordt de klant bovendien expliciet gevraagd om te erkennen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt. Hij doet dit door het hiervoor voorziene vakje aan te kruisen.

VERBINTENNIS M.B.T. OVEREENKOMST

1 Zodra de klant een reservering bevestigt en/of producten in het winkelmandje van de webshop plaatst start het aankoopproces. De overeenkomst wordt bindend vanaf het moment dat de klant het order en/of reservering definitief bevestigt.

2 De producten en diensten die de klant via het Internet kan aankopen worden op een voldoende gedetailleerde wijze omschreven in de webshop op https://www.eaubleue.be. Indien de klant niet zeker is van de inhoud van de dienst en/of het product, is het aan de klant om zich hierover verder te informeren en dit vóór het plaatsen van de reservatie en/of aankoop.

3 De prijzen gelden zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

4 De prijs van de aanbieding is niet noodzakelijk een all-in prijs. Consumpties en/of extra's kunnen tegen betaling ter plaatse door de klant verkregen worden. Zo zijn bv consumpties van drank en eten nooit inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld. Opties die inbegrepen zijn in het aanbod zullen steeds duidelijk en limitatief worden vermeld.

5 Alle boekingen worden 100% vooraf betaald direct na ontvangen bevestigingsmail met betaal instructies.

BEDENKTIJD EN HERROEPINGSRECHT

1 De klant, in hoedanigheid van een natuurlijk persoon, heeft bij aankoop voor een niet-beroepsmatig gebruik, het recht om de aankoop te annuleren. Dit zonder betaling van een boete binnen veertien kalenderdagen, vanaf de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

2 In volgende gevallen beschikt de klant niet over het recht van de aankoop af te zien :

* Diensten gereserveerd door de klant, vóór het einde van de bedenktijd.
* Goederen die volgens specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben.
* Goederen die door hun aard niet kunnen terugbezorgd worden.

In concreto betekent dat, een aankoop op afstand bij Eau Bleue, de klant niet beschikt over het recht van de aankoop af te zien in volgende gevallen:

  • De klant maakt de reservering en/of bestelling in hoedanigheid van een handelaar of voor beroepsmatig gebruik.
  • De klant koopt een cadeaubon en deze is reeds verbruikt op het moment dat deze aanspraak wenst te maken op zijn herroepingsrecht.
  • De klant heeft een cadeaubon besteld en daarbij aangeduid dat deze aan huis dient geleverd te worden. De creatiekosten kunnen niet herroepen worden aangezien deze bons gepersonaliseerd worden.
  • De klant bestelt en/of reserveert een dienst minder dan veertien kalenderdagen.
  • De klant bestelt en/of reserveert een last-minute arrangement.

3 Indien de klant van zijn herroepingsrecht wenst gebruik te maken, moet hij zijn aanvraag binnen de vooropgestelde termijn, schriftelijk richten aan HDC bvba, Soenenspark 6, 9051Sint Denijs Westrem of via info@eaubleue.be

ANNULERING

1 Bij het afsluiten van de verkoop op afstand wordt standaard 100% voorafbetaling gevraagd om NO SHOWS te voorkomen.

2 Indien de betaling niet ontvangen is binnen de vooropgestelde termijn of de opgegeven kredietkaart gegevens niet geldig zijn, heeft HDC bvba het rechts de overeenkomst eenzijdig en zonder verdere kennisgeving te verbreken.

3 In geval de klant kiest voor online te betalen, heeft HDC bvba het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits de betaling niet succesvol is afgerond binnen 30 min. na het bevestigen van de aankoop.

4 Iedere vorm van betaling , ook in het geval van een telefonische verkoop, betekent een onherroepelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden (huisregels) door de klant.

5 Een reservering is definitief, zelfs wanneer de betaling binnen de vooropgestelde termijn nog verschuldigd is.

6 In geval de klant zijn bestelling annuleert, worden volgende regels toegepast voor eventuele recuperatie van de betaling :

Indien de klant meer dan 3 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, wordt de volledige betaling in tegoed geplaatst (voucher) dewelke 3 maand geldig is voor herboeking.
Indien de kredietkaart gegevens als garantie zijn gegeven, wordt het correcte bedrag gedebiteerd. Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk blijkt te zijn (verkeerde gegevens, ontoereikend saldo) wordt het desbetreffende bedrag direct aan de klant gefactureerd.

7 De annuleringsregel wordt steeds toegepast. De klant kan zich in geen geval op overmacht (ongeval, slecht weer, ziekte, overlijden, etc.) beroepen.

8 Annulering is enkel geldig wanneer dit door HDC bvba per email werd bevestigd.

9 Niet of laattijdig komen opdagen voor een gemaakte reservatie (no-show) wordt steeds als een laattijdige annulering beschouwd en geeft HDC bvba onherroepelijk het recht het volledige bedrag van de reservatie te verrekenen via opgegeven kredietkaart gegevens of via facturatie. Bij geen betaling wordt uw dossier overgemaakt automatisch overgemaakt aan gerechtsdeurwaarder (GDW-Gent). Bij een no-show wordt er € 30,00 administratieve kost aangerekend.

BEVESTIGINGEN EN HERINNERINGEN

1 Na een reservering, krijgt de klant een bevestiging per email.

2 De klant kan niet opteren om geen betalingsherinneringen te krijgen indien het voorschot niet direct online wordt betaald.

3 Het effectief afleveren van bevestigingen en/of herinneringen per email kan nooit 100% worden gegarandeerd. Het niet ontvangen van een bevestiging of herinnering kan nooit als reden tot verbreking van de overeenkomst worden ingeroepen. Indien de klant een bepaalde bevestiging of herinnering niet ontvangen heeft, kan hij steeds HDC bvba contacteren met de vraag deze opnieuw te versturen.

HET GEBRUIK VAN DE UNITS

1 Alle informatie betreffende Eau Bleue vindt de klant op onze website.

2 De klant huurt de ruimte in alle privacy, er is voldoende parkeergelegenheid voorzien voor het center en op straat.

3 Bij aankomst krijgt de klant een rondleiding en informatie over het gebruik van de faciliteiten.

4 Het gereserveerde einduur blijft steeds aangehouden, ook indien de klant later aankomt. Dit om de afspraak voor de volgende klant niet in gedrang te brengen. Tussen de opeenvolgende reservaties wordt de nodige tijd voorzien om de ruimtes te reinigen vóór deze opnieuw worden betreden.

Overtijd wordt extra aangerekend aan 1€/minuut, te rekenen vanaf 5 minuten overtijd.

5 Het is verplicht om een badlaken te leggen in de sauna, relaxruimte en relaxstoelen.

6 Bij voorkeur vragen wij de klant om naakt gebruik te maken van de privé-units. De waterkwaliteit wordt verstoord door het gebruik van textiel.
Het dragen van textiel draagt bij tot infectiegevaar.

7 Het is verboden om zelf producten toe te voegen, eten of drinken te nuttigen in de wellness ruimtes zoals sauna, hamam, zwembad, floating lounge e.a. Indien u deze regels niet respecteert en hierdoor het water of filters moeten vervangen worden, zullen deze kosten aangerekend worden aan de klant.

8 Het meebrengen van eigen dranken en voedsel is ten strengste verboden.

9 Om hygiënische reden is het verplicht zich te douchen en te wassen met zeep vóór de ingebruikname van de faciliteiten alsook de haren vast te binden.

10 De klant is eraan gehouden geen verboden middelen in het complex binnen te brengen.

11 Wanneer er schade wordt aangebracht aan het complex of dingen worden ontvreemd, zullen de kosten van herstelling, reiniging of vervanging integraal doorgerekend worden. Bij vaststelling van diefstal zal onmiddellijk de politie worden ingeschakeld.

12 Lopen en duiken zijn ten strengste verboden.

13 Eau Bleue behoudt zich ten allen tijde het recht om mensen te weigeren of het complex te ontzetten.

14 De klant verklaart zich integraal akkoord zelf verantwoordelijk te zijn voor een correct gebruik van de door HDC bvba ter beschikking gestelde faciliteiten en producten. In geen enkel geval kan de klant HDC bvba aansprakelijk stellen voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade of eender welke andere claim.

15 Het is ten strengste verboden te roken in de privé-units.

16 Het is ten strengste verboden om zich in de tuin en de privé gedeeltes zich te begeven.

17 Sport- en strand- en handtassen worden niet toegalaten in de wellness.

18 Persoonlijke items zoals bvb een boek, haarborstel, bril of contactlenzen kunnen desgewenst in een doorschijnend plastiek zakje worden meegebracht.

19 Alle ter beschikking gestelde producten en materialen in de privé-unit zijn eigendom van HDC bvba.

20 Er worden geen foto's en/of video opnames toegestaan.

21 Het is verboden het Spa gedeelte te betreden met schoenen.

22 Dieren zijn niet toegestaan.

TOEPASSELIJK RECHT EN AANSPRAKELIJKHEID

1 Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.
2 Bij optredende geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.

3 De klant die de reservering maakt of de bestelling plaatst, zal door HDC bvba aansprakelijk gesteld worden.