De visie van Eau Bleue is gericht op het aanleren van lange termijn vaardigheden aan chronische pijnpatiënten, zodat 'het probleem wat je ervaart', de overspoeling van angst/paniek, de pijncirkel van lichamelijke spanningsklachten of de chronische stressklachten die je ervaart niet voor even is opgelost, maar duurzaam. Zodat je structureel meer rust ervaart in alles wat je tegenkomt in je dagelijks leven.

ONZE VISIE volgens het

BIO-PSYCHO-SOCIAAL MODEL

'Pijn zit niet tussen de oren maar in het brein'

Onze aanpak steunt op het 'Biopsychosociaal model' waarbij ons streefdoel de kwaliteit van het leven voorstelt (KVL). Aangezien pijnprikkels vanuit het brein worden gestuurd, proberen we daarop een gunstige invloed uit te oefenen via hydrotherapie, bewegingstherapie en relaxatietherapie. 

Kortom een gezonde levensstijl die ook voor personen zonder pijnklachten heilzaam en een meerwaarde kunnen zijn.

KVL = Kwaliteit van het leven = streefdoel
KVL = Kwaliteit van het leven = streefdoel
Biopsychosociaal Model
Biopsychosociaal Model

Dit model onderscheidt 3 aspecten die elkaar voortdurend wederzijds beïnvloeden. 

De biologische, psychologische en sociale aspecten. Deze aspecten spelen mee bij het ontstaan, voortbestaan en herstel van de klachten en problemen. Wanneer iets verandert op één van deze gebieden heeft dat vervolgens weer invloed op de andere gebieden. De aanpak richt zich juist op de samenhang tussen deze 3 aspecten.

VOORBEELD CASUS Persoon A heeft al enkele weken last van hoofdpijn. Hij kan zich minder goed concentreren op het werk en gaat niet meer op bezoek bij vrienden.

Uitleg casus a.d.h.v. bio-psycho-sociaal model:

Hoofdpijn (biologisch aspect) enkel als gevolg van een tekort aan vocht zal binnen de aanpak niet aan de orde hoeven te komen.

Bij hoofdpijn als gevolg van een voortdurend verhoogd stressniveau (psychologisch aspect) richt de aanpak zich bijv. het toepassen van oefeningen gericht op het verminderen van stress en het zoeken naar handvaten om de stress niet zo hoog te laten oplopen.

Wanneer er een verbetering plaatsvindt zult u wel weer op visite gaan bij vrienden (sociaal aspect).

Daarnaast is het zo dat wanneer u bijvoorbeeld vaak pijn hebt, veel ziek bent of een chronische aandoening hebt, dit ook invloed heeft op uw stemming en gedachtenpatronen. Iedere gedachte veroorzaakt een fysieke verandering (wisselwerking biologische en psychosociale aspecten).

Door inzicht te krijgen in aard en onderlinge samenhang van diverse componenten kan, samen met de patiënt, een breder verklaringsmodel dan alleen 'pijn is een teken van schade' opgesteld worden.

Dit verklaringsmodel vanuit een biopsychosociaal perspectief biedt aangrijpingspunten voor een behandelaanpak gericht op verbeteren van dagelijks functioneren en zelfmanagement.

Een dergelijke aanpak start met de patiënt inzicht te geven (pijneducatie) in de diverse biomedische en psychosociale factoren die de pijn onderhouden.

Onderscheid in oorzaak en gevolgen van het hebben van chronische pijn is daarbij belangrijk. Hoe eerder een patiënt een breder en realistisch beeld krijgt van zijn eigen pijn, hoe beter een gerichte effectieve behandeling ingezet kan worden door een gespecialiseerd team.

Een andere manier om oorzaak en gevolg weer te geven, is ze te beschrijven en te tekenen als een vicieuze cirkel waar de patiënt is in terecht gekomen. Ook die kan ter plekke simpel gevisualiseerd en toegelicht worden.

Pijneducatie via pijnwiel
Pijneducatie via pijnwiel

CONCLUSIE

Het uitleggen van pijn kost tijd en die is in de reguliere consulten vaak beperkt.


EAU BLEUE MAAKT TIJD !

Een doorverwijzing (met een gerichte boodschap) naar een gespecialiseerd team in de eerste of tweede lijn kan bijdragen aan betere zorg voor patiënten met pijn.

Uiteraard kan het van meerwaarde zijn als de volgende behandelaar ook op de hoogte is van deze uitleg en hierop aansluit.

Patiënten komen dan eerder op de juiste plek voor de juiste zorg.


EAU BLEUE HEEFT ALLES ONDER 1 DAK !

Hoe de aanpak ook is, belangrijk is dat de boodschap helder en éénduidig is.

De kern moet zijn :

  • U hebt pijn, dat is duidelijk
  • Er zijn meerdere factoren die maken dat de pijn blijft aanhouden
  • Er is geen oplossing voor de pijn zelf maar er is wel een verbetering realiseerbaar
  • Behandeling moet zich richten op zelfstandig functioneren met pijn
  • En daarom wordt u door verwezen naar….om….


MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK BIJ EAU BLEUE !

Deze aanpak gebeurt in een warm, prikkelarm, aangenaam en sereen kader in plaats van in een ziekenhuis context wat het voor de pijnpatiënt weer laagdrempeliger maakt.

  • Hydrotherapie 

---> Hydrotherapie bij fibromyalgie, ME/CVS...

---> Aquajogging (vervolgtraject = zwaarder))

---> Watergewenning voor kinderen vanaf 4 jaar

---> Zwemles voor kinderen vanaf 5 jaar

  • Bewegingstherapie 

---> Verantwoord bewegen op maat via intakegesprek volgens het principe meten=weten

---> Wandelcoaching voor zowel fysieke als mentale vooruitgang

---> SlowJogging (vervolgtraject)

---> Yin Yoga voor meer beweeglijkheid, soepel maken bindweefsel

  • Relaxatietherapie

---> Massage : healing relaxatie - bij zwangerschap - bij fibromyalgie (=fibromyssage)

---> Wellness : zwembad 32°C - sauna - hammam - verwarmde scrub tafel

  • Voedingsadvies
---> Tips & tricks voor een gezonde levensstijl
Multidisciplinair team
Multidisciplinair team