Watergewenning en zwemles

Een lessenreeks van 10 lessen kost €250.

Bij aanvang van de eerste les wordt €50 voldaan.

Wanneer uw kind daarna verder wenst te komen, wordt de resterende €200 betaald.
Inbegrepen in de prijs : max. 3 kindjes per lesgever / 30min per les / terug betalingsformulier mutualiteiten / 1 vervangles bij ziekte mits doktersattest.

* Water gewend of niet?  De minimale voorwaarden voor aanleren schoolslag (zwemles) zijn :

  • geen angst algemeen

  • vlot durven inspringen met drijfmiddelen

  • bewust onder water durven te gaan zonder twijfelen

  • bellen onder water kunnen blazen