Watergewenning en zwemles

Een lessenreeks van 10 opéénvolgende lessen kost €250. Volgende startdatum = za. 24/02  

Bij definitieve inschrijving wordt €250 voorafgaand voldaan. Wanneer men na de proefles wenst te stoppen, wordt €200 teruggestort.  Er is een administratiekost van €25.

Inbegrepen in de prijs : max. 3 kindjes per lesgever / 30min per les / terug betalingsformulier mutualiteiten / 1 vervang les bij ziekte mits doktersattest. 

We geven ook les tijdens de schoolvakanties behalve juli/aug. Wanneer men niet in staat is te komen buiten de schoolvakanties zonder ziekte, wordt de beurt aangerekend.  Kindjes die al een reeks hebben gevolgd krijgen voorrang op een vervolgreeks.

* Water gewend of niet?  De minimale voorwaarden voor aanleren schoolslag (zwemles) zijn :

  • geen angst algemeen

  • vlot durven inspringen met drijfmiddelen

  • bewust onder water durven te gaan zonder twijfelen

  • bellen onder water kunnen blazen

    Wij zijn helaas genoodzaakt bij het vaststellen van geen watergewendheid, uw kindje door te verwijzen naar de les watergewenning.